koordinator-jerabu.cz

Slovník pojmů

Home  >>  Slovník pojmů

BOZP

podmínky a činitelé, které ovlivnují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků dodavatele, navštěvníků a všech dalších osob na pracovišti.

Prevence v BOZP

organizační a technická opatřenínebo činnosti, jejichž cílem je předejít nežádoucí situaci.
prevence rizik – všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18 001

normativní doporučení je mezinárodní kriteriální norma, která stanovuje závazné požadavky organizaci, která se rozhodla tento systém managementu BOZP a které musí plnit!
Mezi základní principy systému patří závazek k neustálému zlepšování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.