koordinator-jerabu.cz

O nás

Home  >>  O nás

O nás

Společnost Koordinátor jeřábů s.r.o. je progresivní firma, která reaguje na moderní požadavky v oblasti bezpečnosti práce a sama se podílí na vyvíjení a zavádění nových bezpečnostně provozních opatření v oblasti jeřábového provozu. Byla založena na základě „vize o změně“ bezpečnosti práce při jeřábovém provozu na staveništích, a to z pohledu zainteresovaných osob v jeřábovém provozu. Naši technici se již v minulosti přímo podíleli na ovládání věžových či mobilních jeřábů a zároveň se i z vlastního podnětu podíleli na zajišťování bezpečnosti provozu při stavebních činnostech.

 

Z výše napsaného vyplývá, že základní stavební kameny naší firmy jsou založeny na praktických zkušenostech potřebné k zajištění bezpečného jeřábového provozu, ať se to týká samotných mnohaletých zkušeností z ovládání jeřábů, organizace a koordinace složitých zdvihacích operacích na stavbách, či vyhotovování a aktualizování potřebné odborně-technické dokumentace. Kdysi jsme některé tyto činnosti vykonávali jako zaměstnanci jeřábových společnosti bez výrazné podpory kontrolních subjektů – techniků OZO BOZP, koordinátorů BOZP. A právě neznalost odborné problematiky jeřábového provozu většiny bezpečnostních techniků nám dali dostatečný impuls k založení vlastní specializované firmy na bezpečnost práce při jeřábovém provozu.

 

Já, Jan Tatar – jednatel společnosti, jsem byl již v té době držitel certifikátů Odborný technik zdvihacích zařízení – OT ZZ, OZO BOZP a KOO BOZP a zkombinováním dvou příbuzných odvětví dalo vzniknout specializovanému oboru pro zajištění bezpečnosti práce se zaměřením na věžové a mobilní jeřáby –pověřená osoba za celkový jeřábový provoz s kombinací funkce koordinátor jeřábů  – KOO ZZ, což je v naší firmě Koordinátor jeřábů s.r.o. stanoveno jako odborný bezpečnostní technik zdvihacích zařízení – OBT ZZ. A i když v české legislativě není pojem odborný bezpečnostní technik zdvihacích zařízení znám, jde o termín, který se asi nejvíce přibližuje odborně technickému zaměření naší firmy a zaměstnanců

 

Jak už zde bylo zmiňováno, naše společnost reaguje na moderní a mnohdy i efektivnější požadavky BOZP, a proto jednou z prvních inovací v BOZP při ZZ bylo vytvoření nového systému pro zvýšení bezpečného používání jeřábů, který jsme nazvali Five points anti-collision safety system – 5PASS. Tento systém vychází z dvacetileté zkušenosti naších pracovníků při jeřábovém provozu a z platných legislativních požadavků.

Nejen v rámci Systému bezpečné práce k řízení provozu jeřábu (SBP ZZ) se díky 5PASS nastavují bezpečnostní hranice – mantinely, podle kterých jsou povinni se všichni zúčastnění jeřábového provozu řídit, a to jak teoreticky i prakticky. Tento 5PASS je jedním ze základních prvků k sjednocení celkového řídícího bezpečnostního systému pro stavby, kde jsou nasazeny věžové a mobilní jeřáby.

 

I když nejdůležitějším faktorem našeho systému ,,5PASS“ je kontrola a dohled nad dodržováním bezpečného jeřábového provozu, nezaměřuje se pouze na zdvihací operace, ale i na obecnou bezpečnost práce. Protože až kombinace a pochopení obou specifických bezpečnostních směrů v plném rozsahu, jako komplexního řádu bezpečnosti a ochrany zdraví, zajišťuje progresivní a trvalé porozumění nejen u vedoucích pracovníků, ale i u odborných či dělnických profesí. Proto při výkonu činností OBT ZZ je kladen zvlášť velký důraz na řízení, informovanost, komunikaci a koordinací pracovních činností mezi všemi zúčastněnými, ať už se jedná o zástupce investora nebo o vedení stavby či samotných pracovníků. Základem je nestrannost a odborný přístup ke všem zúčastněným – jednoduché vysvětlení neshod či závad, důvod jejich vzniku a rady při jejích odstranění.