koordinator-jerabu.cz

Naše služby

Home  >>  Naše služby

Zajistíme:

1.
Koordinaci prací s různými typy jeřábů nasazených na Vaší stavbě.

2.
Implementaci bezpečného provozu jeřábů a manipulace s jeřáby.

3.
Práce a komunikace s více subdodavateli s cílem zajistit plnění stavebních plánů a termínů.

4.
Školení zaměstnanců v BOZP na staveništi. Zvláště pak rozvíjení znalostí BOZP při provozu zdvihacích zařízení a jejich důsledné dodržování.

5.
Dohlížení řádného dodržování BOZP pracovníků na stavbě.

6.
Kompletní dohlížení na kontroly veškerých zařízení jeřábů včetně vázacích prostředků.

7.
Pomůžeme vytvořit složité zvedací plány s podrobným návodem.

8.
Pomůžeme realizovat plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.
Aktualizace systému bezpečného provozu jeřábů dle postupu výstavby.

10.
Vyhledávání rizik a jejich analýzu.